Tổng hợp Sự Kiện chính trong Game

Ngày đăng: 16/08/2021 | Chuyên mục: Hướng Dẫn,Tin Tức


Nhằm tiện cho việc theo dõi tham gia các sự kiện trong game BQT xin thông báo thời gian địa điểm 1 số Event quan trọng như sau :

Tên Event Thời gian Địa điểm Subserver
Chaos Caste 13h 15h 17h 19h 21h 23h 9
Boss Vàng 4 tiếng 1 lần từ 0h Random All
Phù thủy trắng 2 giờ 1 lần từ 0h Lorencia, Noria, Davias All
Blue Event (Thỏ Ngọc) 21h40 22h40 Lorencia : 185 116
Dungeon : 10 85
Losttower 7 : 53 94
9
Sky Event 13h 19h Davias
Boss Attack 10h 22h All
Giờ Vàng 8h05 20h05 All
Raklion Event(Selupan) 0h15 9h15 12h15 21h15 9
Santa + Kundun 2h45 8h45 12h45 21h45 Davias 2 : 69 25
Davias 3 : 228 185
Davias 4 : 90 162
9
Summer Event(Mùa Hè) Mùa hè mới mở :))
Swamp of Peace Event(Medusa) 10h30 20h30 Swamp of Peace Event All
Gaion T2-T6 Rớt các loại trang bị Exc
Gaion Thứ 7 Rớt vũ khí Exc ~ 90%
Gaion Chủ Nhật Boss 1 : Khiên + vật phẩm Boss 2 : Vũ khí + vật phẩm All

Ngoài ra sẽ còn update tiếp thông tin 1 số Event khác trong thời gian sớm nhất

Mu Legend kính báo !