Tổng kết TOP Phú Hộ tháng 8 – Huyền Thoại 2021

Ngày đăng: 01/09/2021 | Chuyên mục: Cộng Đồng,Sự Kiện,Tin Tức


Trước tiên Mu Legend rất cảm ơn sự đóng góp của các thành viên. BQT xin công bố danh sách Top nạp thẻ tích lũy tháng 8 – Huyền Thoại 2021 như sau :

Cập nhập lúc: 00:01 AM 01/09/2021 ( 5 phút cập nhập 1 lần )

# Nhân Vật Gcoin nạp
1 DuyCave 20000000
2 BOSS 15000000
3 zMaDaRaz 12000000
4 PiDepZai 12000000
5 RoyalDark 5000000
6 GoPro 4200000
7 BiOnTech 3000000
8 DuConThon 3000000
9 emyeuSL 2000000
10 TueAnh 1700000

Thời gian trao giải 19h30 ngày 01/09 tại Lorencia Sever 9 !

Mu Legend kính báo !